Aktualności

Dystrybucja powietrza
May 28, 2016

Balon, szeroko rozpowszechniony w narządach wewnętrznych, kości i ruchy ptaków między mięśni. Poduszki powietrzne, że ptaki mają wyjątkowy sposób oddychania--podwójny oddech (podwójne oddychanie) i innych kręgowców lądowych tylko wdychać tlenu, gdy są znacząco różne. Specjalna konstrukcja układu oddechowego ptaków, jest współmierne do konsumpcji wysoki tlenem, wymagane do wykonania lotu. Poduszki powietrzne również zapewnienia odpowiednich dostaw tlenu kiedy ptaki latające urządzeń. Kiedy ptak istota, zależy głównie od mostka i ruch ściągacze do zmiany głośności, wysięk opłucnowy, płuc i balon, aby rozwinąć lub zwinąć, aby zakończyć metabolizm. Gdy lecisz, jako skrzydło mostka podsycana mięśni (mięsień piersiowy większy i piersiowego drobne) punkt wyjścia, stabilizowany, zatem głównie wykonane przez balon ekspansji pomoc płuc, oddychanie. Yang skrzydło balonu dylatacji, powietrza przez drogi oddechowe płuc; podsycana gasbag skrzydło, gdy sprężonego powietrza ponownie przechodzi przez płuca. W ten sposób ptaki latać szybciej, podsycana skrzydła wymiany gazowej mocniej, szybciej, zapewniając w ten sposób zapewnić odpowiednią ilość tlenu.

Producent Qingdao Shenxing Air BagTelefon: +86-18663978771